جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا یکپارچه به نفع ترامپ رای خواهند داد، آنها اگر چه به تخلفات رئیس جمهور اذعان دارند ولی منافع حزبی ایجاب می کند با آن مخالفت کنند، فراموش نکنید که دلایل مختلف و مستندی وجود دارد که ترامپ قسم خود را زیر پا گذاشته و منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح داده است. این سواستفاده از قدرت است و قابل استیضاح

Standard